W obliczu zmian – Globalne przemiany polityki narkotykowej (ogólnopolska konferencja naukowa); 14-15 listopada, Instytut Socjologii UW, ul. Karowa 18, Warszawa

Stowarzyszenie Studencka Inicjatywa Narkopolityki oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego mają przyjemność zaprosić Państwa na konferencję pt. „W obliczu zmian – globalne przemiany w polityce narkotykowej”, która odbędzie się w dniach 14-15.11.2015 w Warszawie.

Tematem konferencji są zachodzące obecnie zmiany w polityce narkotykowej. Chcemy się im przyjrzeć zarówno z perspektywy lokalnej jak i globalnej oraz pogłębić naszą wiedzę o ich konsekwencjach w takich dziedzinach jak legislacja, medycyna, gospodarka, kultura czy społeczeństwo.

Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych reprezentujących różne dyscypliny naukowe: historię, prawo, kulturoznawstwo, filologię, historię sztuki, dziennikarstwo, filmoznawstwo, filozofię, etykę, socjologię, psychologię, politologię, medycynę, antropologię, historię, gender studies i inne.

Dyskusji chcielibyśmy poddać następujące zagadnienia:

 • Narkotyki w polityce i prawie
  przykładowe tematy: legalizacja, obecne prawo narkotykowe w Polsce i na świecie, wojny narkotykowe, wpływ polityki narkotykowej na więziennictwo i policję, handel substancjami psychoaktywnymi w internecie, szlaki przerzutowe, narkotyki a grupy paramilitarne i terrorystyczne, kto zarabia na narkotykach, prawa człowieka a substancje psychoaktywne;
 • Narkotyki jako przedmiot badań naukowych
  przykładowe tematy: medyczna marihuana, współczesne próby wykorzystania starych i nowych substancji psychoaktywnych w medycynie, wykorzystywanie substancji psychoaktywnych w terapiach;
 • Społeczne uwarunkowania zażywania narkotyków
  przykładowe tematy: wpływ narkotyków na społeczeństwo, badania socjologiczne i psychologiczne dotyczące używania substancji psychoaktywnych, edukacja i profilaktyka narkotykowa, historia narkotyków, redukcja szkód, stereotypy dotyczące używania substancji psychoaktywnych;
 • Narkotyki w kulturze
  przykładowe tematy: substancje psychoaktywne w filmie, muzyce, sztuce, wizerunek zażywania narkotyków w mediach

Osoby zainteresowane wystąpieniem prosimy o wysłanie abstraktów referatów wraz z danymi osobowymi i nazwą reprezentowanej instytucji do dnia 25 października 2015 r. na adres: wobliczuzmian@sin.org.pl.

Link do wydarzenia w serwisie Facebook →

Miejsce: Instytut Socjologii UW, ul. Karowa 18, Warszawa

Czas: 14-15 listopada 2015 (sobota-niedziela)
(start o godzinie 10:30 w sobotę, 11:00 w niedzielę)

Program


Sobota

Niedziela